προσκληση για υποβολη προσφορας για συντηρηση υδραυλικων εγκαταστασεων θερμανσης σε σχολικες μοναδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 8/3/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. -2.155-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής- συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης στις σχολικές μονάδες του Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας και του Δημοτικού Σχολείου Μπούκας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10-6261.001  «Επισκευή- Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης στο Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας και στο Δημοτικό Σχολείο Μπούκας» ποσού 2.852,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις  ακόλουθες εργασίες μέχρι την Παρασκευή 9-3–2018  και ώρα 10.30μ.μ.

 

α/α Περιγραφή εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή
         
1 Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας

Ø      Αποξήλωση 6 θερμαντικών σωμάτων και εγκατάσταση νέων

Ø      Αντικατάσταση 12 διακοπτών

Ø      Αντικατάσταση 6 ρακόρ μετά τα εξαρτημάτων αυτών

Κατ’    αποκοπή 1 1.200,00
  Δημοτικό Σχολείο Μπούκας

Ø      Αποξήλωση και εγκατάσταση κεντρικής στήλης θέρμανσης σωλήνα 1 ½ ‘ στις σχολικές αίθουσες (περίπου 30μ)

Ø      Αντικατάσταση 6 διακοπτών στα θερμαντικά σώματα και εξαρτήματα 1’

 

Κατ’   αποκοπή 1 950,00
  ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας

Ø      Αντικατάσταση καζανάκια αποχέτευσης

Κατ’   αποκοπή 1 150,00
  Σύνολο 2.300,00
  ΦΠΑ 24% 552,00
  Γενικό Σύνολο 2.852,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

Τεχνική Περιγραφή Επισκευή υδραυλικών θέρμανσης Γενικό Λύκειο Αμφ Δημοτικό Μπούκας