ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (μετ’ ανταλλακτικών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 22/8/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. -10.704-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Αμφιλοχίας (ΜΕΤ’ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) με σκοπό την εξασφάλιση ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας  και αποκατάστασης βλαβών που έχουν υποστεί λόγω έντονης χρήσης, είναι απαραίτητη η ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 35-6264  «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πρασίνου» ποσού 1.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 23/8/2017 και ώρα 12.00μ.μ.

α/α Τύπος μηχανήματος/επισκευή Είδος ανταλλακτικού/εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Εκτιμώμενη Δαπάνη (€)
1 Θαμνοκοπτικό McCulloch Μεμβράνες καρμπυρατέρ Τεμάχιο 1 23 23
2 Φυσητήρας πλάτης Husqvarna 530BT Κύλινδρος-Πιστόνι Τεμάχιο 1 230 230
3 Αλυσοπρίονο OLEO-MAC Αλυσίδα Τεμάχιο 3 12 36
4 Θαμνοκοπτικό OLEO-MAC 740T Μεμβράνες καρμπυρατέρ Τεμάχιο 1 23 23
5 Θαμνοκοπτικό OLEO-MAC 753T Σετ κύλινδρος-πιστόνι Τεμάχιο 1 120 120
Βολάν-τσιμούχες στροφάλου Τεμάχιο 1 80 80
6 Θαμνοκοπτικό OLEO-MAC 38T Τιμόνι Τεμάχιο 1 25 25
Φιλτροκούτι-φίλτρο Τεμάχιο 1 30 30
7 Θαμνοκοπτικό OLEO-MAC 746T Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 3 10 30
Κόμπλερ Τεμάχιο 1 10 10
Φούσκα-μπουζί-μπουζόπιπα Τεμάχιο 1 14 14
8 Θαμνοκοπτικό OLEO-MAC 380T Μεμβράνες καρμπυρατέρ Τεμάχιο 1 23 23
Βολάν Τεμάχιο 1 30 30
Χειρόμιζα Τεμάχιο 1 30 30
Κόμπλερ Τεμάχιο 1 9 9
Μπουζί Τεμάχιο 1 3 3
Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 1 10 10
9 Παροχή υπηρεσίας Έλεγχος-Συντήρηση-Καθαρισμός-Τοποθέτηση ανταλλακτικών ανωτέρω μηχανημάτων 80 80
ΣΥΝΟΛΟ 806
ΦΠΑ 24% 193,44
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 999,44
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1000,00

Οι εργασίες  θα εκτελεσθούν εντός πέντε (5) ημερών.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από 30/5/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών και επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο στην παρούσα πρόσκληση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ