Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για συντήρηση δαπέδου Δημοτ. Σχολείου Χαλκιοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ Δ.Σ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ