ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για εκτέλεση εργασιών συντήρησης αθλητικών χώρων κατασκήνωσης Μπούκας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για εκτέλεση εργασιών συντήρησης αθλητικών χώρων κατασκήνωσης Μπούκας