ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 23/3/218

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. -2.754-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων των χώρων υγιεινής στο Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10-6261.001  «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ων χώρων υγιεινής στο Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας» ποσού 3.350,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις  ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Δευτέρα  26-3-2018  και ώρα 9.30μ.μ.

 

α/α Περιγραφή εργασίας Εκτιμώμ. δαπάνη
1 Απόφραξη-καθαρισμός τουαλετών, φρεατίων  και κεντρικών αποχετεύσεων 450,00
2 Αποξήλωση ουρητηρίων και κατάργηση αποχετεύσεων και υδραυλικών σε αυτά 400,00
3 Αντικατάσταση κεντρικής σωλήνας νερού δικτύου  (θέσεις τριών νιπτήρων και πέντε τουαλετών)  Φ 1’, συνολικού μήκους περίπου 40μ 500
4 Αποξήλωση σωλήνα αποχέτευσης  από μόλυβδο (ενδοδαπέδια)  και αντικατάσταση σωλήνα αποχέτευσης  με πλαστική σωλήνα Φ50 600
5 Αντικατάσταση 6 δοχείων πλύσης 120
6 Αντικατάσταση 5 μπαταρίες στους νιπτήρες 100
7 Αντικατάσταση σιφώνια-βαλβίδες   σε  3 νιπτήρες 75
8 Αντικατάσταση σπιράλ-διακόπτες στους χώρους υγιεινής (5 καζανάκια) 70
9 Αντικατάσταση σχάρες σιφωνιών  (2 τμχ) 10
10 Αποξήλωση δύο θερμαντικών σωμάτων και εγκατάσταση νέων (διαστάσεων  33-700-1200) 350
11 Αντικατάσταση 4 διακοπτών  σε θερμαντικά σώματα 25
  Σύνολο 2.700,00
  ΦΠΑ 24% 648,00
  Γενικό Σύνολο 3.348,00
  Στρογγυλοποίηση 2,00
  Γενικό Σύνολο 3.350,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ