ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης οδών από φυσικές καταστροφές ΔΕ Αμφιλοχίας