ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού υπηρεσιών Δήμου Αμφιλοχίας

 ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδική Εξοχής Μπούκας Δήμου Αμφιλοχίας ΑΡΧΕΙΟ PDF