ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 8/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ: 17207

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 15-7336.002

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα    10/12/2017 και ώρα 10.00μ.μ.

ΕΙΔΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Ενδεικτικη ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ υπηρεσιας
Βάνα εκτόνωσης μεταλλική φ 1’’ 1 ΤΕΜ 120,00
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα)  ΡΝ 10 atm, με πηνίο 24 V AC. Φ 11/2″ 12 ΤΕΜ 55,00
Εκτοξευτήρες  κρουστικοί, περιστροφικοί , ακτίνας ενεργείας 18- 28 m 10 τεμ 120,00
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 18- 28 m 2 τεμ 165,00
Βάνες σφαιρικές πλαστική  Φ75 2 τεμ 55,00
Προγραμματιστής άρδευσης εξωτερικού χώρου επαγγελματικός  1 τεμ 350,00
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανων  30*40 cm για 4 βάνες 8 τεμ 25,00
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανων  50*60 cm για 6 βάνες 4 τεμ 45,00
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 3 x 1,5. 153 m 0,80
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 5 x 1,5. 210 m 1.50
Στεγανό κουτί για προγραμματιστές 1 τεμ 125,00
σωλήνας πολυαιθυλενίου PN 10 atm   Φ50 438 m 2.50
σωλήνα πολυαιθυλενίου PN 6 atm   Φ25 180 m 0.70
μοτέρ τριφασικό   ισχύος 5,5 hp 1 τεμ 1000,00
πίνακας εξωτερικός  μονοφασικός πλήρης 1 τεμ 464,00
πίλλαρ για την εγκατάσταση του πίνακα του μοτέρ 1 τεμ 180,00
καλώδιο  JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 5 x 4 40 m 4,15
Διάφορα μικροϋλικά συνδεσμολογίας Κατ αποκοπη 500,00
Αναμόχλευση  φυσικού εδάφους 5300 m2 0.11
Προσθήκη βελτιωτικού εδάφους σε μια στρωση πάχους  cm 5300 m2 0,38
Ισοπέδωση εδάφους  με διάταξη LASER 5300 m2 0.105
Εκσκαφή τάφρου και επαναπλήρωση 50 M 0.60

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από  20/11/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών και πρέπει να εκτελεστούν εντός  7 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος