ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 24/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 16.376

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης σχολικών κτιρίων (Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε τρία σχολικά κτίρια του Δήμυο Αμφιλοχίας, στα οποία τμήματα της εγκατάστασης ΣΑΠ εκλάπη
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6262.001 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ποσού 8.400,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα   27/11/2017 και ώρα 10.30μ.μ.

 

α/α ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ Υλικά ΜΜ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Υλικά
1 ΑΤΗΕ ΗΛΜ8 Αγωγός αλουμινίου (AlMgSi), Φ 8 mm                                              (136 gr/m) m 1600 1,76 2.816,00
2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ173 Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 20 mm – Μ8 τεμ 225 1,85 416,25
3 ΑΤΗΕ ΗΛΜ296 Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10  (ΙΝΟΧ) τεμ 85 4,1 348,50
4 ΑΤΗΕ ΗΛΜ293 Σύνδεσμος Β.Τ  αγωγών  Ø8-10/ Ø8-10  ( St/t/Zn ) τεμ 85 2,5 212.50
5 ΑΤΗΕ ΗΛΜ139 Ακίδα  σύλληψης  ( AlMgSi), επί  στηριγμάτων,  Φ10χ300 ΜΜ τεμ 45 4,20 189,00
6 ΑΤΗΕ ΗΛΜ523 Διμεταλλική  ταινία (CUPAL),  διαστάσεων  40x1x500 mm τεμ 44 8,40 369,60
7 ΑΤΗΕ ΗΛΜ183 Στήριγμα  αγωγού  Φ 8-10 ΜΜ  ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 20 mm – Μ8 τεμ 35 3,75 131,25
8 ΑΤΗΕ ΗΛΜ220 Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn ), με στριφόνι και διχάλα τεμ 215 1,60 344,00
9 ΑΤΗΕ 8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή  Φ 1 1/2 ins και πάχους 3.25 mm m 7 15,00 105,00
Σύνολο 4.932,10
ΦΠΑ 24% 1.183,70
Γενικό Σύνολο 6.115,80
   
 
α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη
10 Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία Κατ’ αποκοπή 1.840,00 1.840,00
Σύνολο 1.840,00
ΦΠΑ 24% 441,60
Γενικό Σύνολο 2.281,60

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: 75ΣΘΩΨΞ-ΔΧ8)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος