ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          18-12-2017

Αριθ.  Πρωτ.-18.783  –  

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια ημιδιάφανων στοριών για το νέο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμφιλοχίας για να καταστεί λειτουργικό
  2. Τον ΚΑ 10-7133 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ 910 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 232/14-12-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 10.00μμ  :   

 

 α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσότητα Ενδ. τιμή Ενδ. δαπάνη
1 Στόρια από ύφασμα

(Ακολουθούν προσεγγιστικά οι διαστάσεις αυτών –πλάτος* ύψος-:

5 τμχ: 1,00*1,80,  2 τμχ: 2,50*1,80 ,  2 τμχ: 1,05*1,80 ,  1 τμχ: 1,85*1,80 )

Τ.Μ. 25,00 45,00 1.125,00
  Σύνολο   1.125,00
  ΦΠΑ 24% 270,00
  Γενικό Σύνολο 1.395,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 12-12-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ