ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία       19/10/2017 

 Αριθ.  Πρωτ.     –  14.296–

 

                     ΠΡΟΣ

     Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου .
  4. Τον ΚΑ 35-7131.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-671 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 143/21-9-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Παρασκευή  20/10/2017 και ώρα 12.00μ.μ.:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Αυτοπροωθούμενη χλοοκοπτική μηχανή ισχύος 6,5 HP  

Τεμ.

1 1.300,00 1.300,00
2 Θαμνοκοπτικό μηχάνημα ισχύος 1,9 HP Τεμ. 1 400,00 400,00
3 Θαμνοκοπτικό μηχάνημα ισχύος 3,1 HP Τεμ. 1 500,00 500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.200,00
ΦΠΑ 24% 528,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.728,00

  Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 28-9-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 471/2017 Απόφαση Δημάρχου και επισυνάπτονται σε αυτή. (ΑΔΑ: ΨΓΔΔΩΨΞ-ΙΙΝ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΨΓΔΔΩΨΞ-ΙΙΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποφαση 471 εγκρισης προδιαγραφων προμηθειας μηχανηματων συντηρησης πρασινου