ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 12-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 17.342 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για  την αντικατάσταση φθαρμένων στα αποδυτήρια του γηπέδου Φλωριάδας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 15-7132.001 «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για  την αντικατάσταση φθαρμένων στα αποδυτήρια του γηπέδου Φλωριάδας»

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  τα κατωτέρα είδη μέχρι τη Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 9.30μ.μ.

  Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή  μον. Ενδ.

Δαπάνη

  Υλικά        
1 Κοιλοδοκοί 80*40*3 τμχ 5 32,00 160,00
2 Κοιλοδοκοί 80*80*3   τμχ 10 25,00 250,00
3 Πάνελ επικάλυψης   Μ² 45,50 15,00 682,50
4 Πάνελ πλαγιοκάλυψης Μ2 72,00 13,00 936,00
  Σύνολο 2.028,50
  ΦΠΑ 24%    486,84
  Γενικό Σύνολο 2.515,34

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 607/2017 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΩΑΠΓΩΨΞ-8ΑΟ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος