ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία         20-2-2018

Αριθ.  Πρωτ.     –  1.569 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  λιπαντικών  και άλλων αναλώσιμων υγρών για την κάλυψη αναγκών των μηχανημάτων (θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) της Υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 35-6664.002 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-225 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 6/6-2-2018  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Δευτέρα 26-2-2018 και ώρα 13.00  :

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ            (lt ή kg) ΠΟΣ. (τεμ.) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1 Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης) Δοχείο 5 8 40 7,50 300,00
2 Λιπαντικό κινητήρων κουρευτικών μηχανών γκαζόν Δοχείο 4 5 20 9,00 180,00
3 Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονων Δοχείο 5 8 40 4,00 160,00
4 Αντισκωριακό σπρέι Φιαλίδιο 0,4 10 4 12,00 48,00
5 Γράσο γραφίτη Σωληνάριο 0,125 10 1,25 33,00 41,25
6 Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης Δοχείο 4 2 8 4,00 32,00
7 Σπρέι πολλαπλών χρήσεων Φιαλίδιο 0,4 4 1,6 14,00 22,40
8 Σπρέι γράσου Φιαλίδιο 0,5 5 2,5 9,00 22,50
ΣΥΝΟΛΟ 806,15
ΦΠΑ 24 % 193,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 999,63

  Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 5-2-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 42/2018 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών λιπαντικών των μηχανημάτων πρασίνου Δ. Αμφιλοχίας (ΑΔΑ: 67ΘΜΩΨΞ-ΔΜ0)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

67ΘΜΩΨΞ-ΔΜ0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ