ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΝΑΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          9-10-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  13.672 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια λινάτσας  για τις ανάγκες της αποθήκευσης της σχεδίας που χρησιμοποιείται ετησίως στις εορταστικές εκδηλώσεις της Βαρκαρόλας
  2. Τον ΚΑ 10-6699 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-672 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 143/21-9-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τρίτη  10/10/2017  και ώρα 11.00πμ   

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Λινάτσα πολυπροπυλενίου τμχ 6*12 2 700,00
Λινάτσα πολυπροπυλενίου τμχ 6*10 1
Σύνολο 700,00
ΦΠΑ 24% 168,00
Σύνολο Α 868,00
Στρογγυλοποίηση     2,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 870,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 8/9/2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 452/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λινάτσας  (ΑΔΑ: ΩΟΩΕΩΨΞ-824)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΩΟΩΕΩΨΞ-824 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 452 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ