ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HASP USB ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          31-10-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  15.018 –

 

ΠΡΟΣ

CivilTEch

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορεία Τεχνικού Λογισμικού

ΑΦΜ 998160796 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

Λεωρ. Μεσογείων 452

15342 Αγία Παρασκευή Αττικής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια κατάλληλου λογισμικού για τον έλεγχο –υπολογισμό φορολογικών οικοδομικών αδειών. Το λογισμικό χορηγείται δωρεάν (1 θέση εργασίας) από την εταιρεία μελέτης CivilTech πλην του hasp usb , που πρέπει να προμηθευτεί ο Δήμος Αμφιλοχίας από την εταιρεία.
  2. Τον ΚΑ 10-7134.007 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-728 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 167/11-10-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας  μέχρι Τρίτη 11.0031/10/2017  :   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενδεικτική τιμή
1 Κλείδωμα σε μορφή (HASP USB) 50,00
2 Λογισμικό υπολογισμού φορολογικών οικοδομικής αδείας 0
Σύνολο 50,00
ΦΠΑ 24% 12,00
Γενικό σύνολο 62,00

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός