Πρόσκληση για προμήθεια χρωμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                     

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          20-9-2017

   Αριθ.  Πρωτ.     – 12491    –   

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για τον ευπρεπισμό δημοτικών κτιρίων και υποδομών
  2. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-497 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 115/1-8-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  Πέμπτη   21-9-2017 ώρα 14.00μμ : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Αστάρι νερού μικρονιζέ 1lt ΤΕΜ 1 3,26 3,26
2 Ακρυλικό χρωμαιστό  10 lt TEM 6 62,90 377,40
3 Βερνικόχρωμα   750 ml ΤΕΜ 12 6,05 72.60
4 Διαλυτικό white spirit 4 L ΤΕΜ 4 7.26 29.04
5 Βερνίκι νερού  750 ml ΤΕΜ 3 10,48 31,44
6 Πλαστικό λευκό 10 lt TEM 6 31,45 188,70
7 Πλαστικό χρωματιστό 10lt TEM 3 44,36 133,08
8 Αφρόστοκος ΤΕΜ 4 6,85 27,40
9 Ακρυλικό λευκό 10 lt ΤΕΜ 7 38,71 270,97
10 Ντουκόχρωμα  750 ml ΤΕΜ 5 8,06 40,30
11 Ακρυλικό τσιμενόχρωμα κεραμιδί  3lt ΤΕΜ 2 9,68 19,36
12 Στόκος 20kg ΤΕΜ 5 8.88 44.40
13 Πινέλο 2΄΄ διπλό ΤΕΜ 5 3.22 16,10
14 Ρολό Rollex 18 cm κομπλέ ΤΕΜ 5 15.32 76.60
         Σύνολο 1.330,65
         Φ.Π.Α 24% 319,35
          1.650,00

 

 

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 28-7-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 422/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 72κσωψξ-7χ4  )

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

προδιαγραφες ΧΡΩΜΑΤΑ Α 846 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ