ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          4-9-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  11.439 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για τον ευπρεπισμό δημοτικών κτιρίων και υποδομών
  2. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-575 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 115/1-8-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τετάρτη  6-9-2017 ώρα 10.00μμ :  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΗ
1 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 10 lt ΤΕΜ 10 55,00 550,00
2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 lt TEM 10 28,50 285,00
3 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  3 lt ΤΕΜ 5 11,50 57,50
4 ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1LT ΤΕΜ 15 5,50 82,50
5 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 1 lt ΤΕΜ 15 2,70 40,50
6 ΜΙΝΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1 lt TEM 10 11,50 115,00
7 ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ 1lt TEM 20 6,50 130,00
8 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 lt ΤΕΜ 5 31,50 157,50
9 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 3 lt ΤΕΜ 65 20,00 1300,00
10 ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΕΜ 15 3,00 45,00
11 ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 1 ΛΤ ΤΕΜ 10 7,00 70,00
12 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ 9 2,00 18,00
13 ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΝΟ 12 ΤΕΜ 4 2,50 10,00
14 ΠΙΝΕΛΑ 1,5-3’’ ΤΕΜ 10 2,00 20,00
15 ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΜΑΛΛΙ ΤΕΜ 5 10,00 50,00
16 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 10 3,00 30,00
17 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΝΟ 6-8 ΤΕΜ 5 2,52 12,60
18 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΕΜ 50 0,45 22,50
19 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ 0,75ΛΤ ΤΕΜ 15 9,00 135,00
20 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 40 3,00 120,00
ΣΥΝΟΛΟ 3251,10
ΦΠΑ 24% 780,26
ΣΥΝΟΛΟ 4031,36
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4031,35

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 25-7-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 389/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: ΩΚΚΡΩΨΞ-ΗΙΛ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

 

αποφαση 389 προδιαγραφων προμηθειας χρωματων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α 575