ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          5-9-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  11.525 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για τον ευπρεπισμό δημοτικών κτιρίων και υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν στη ΤΚ Λουτρού και ΔΚ Αμφιλοχίας
  2. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-571 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 115/1-8-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη   7-9-2017 ώρα 10.00μμ :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 1 lt ΤΕΜ 10 2,30 23,00
2 ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ 1lt TEM 10 6,50 65,00
3 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 lt ΤΕΜ 35 31,50 1102,50
4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 3 lt ΤΕΜ 25 20,00 500,00
5 ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΕΜ 15 3,00 45,00
6 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ 5 2,00 10,00
7 ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΝΟ 12 ΤΕΜ 4 2,50 10,00
8 ΠΙΝΕΛΑ 1,5-3’’ ΤΕΜ 5 2,00 10,00
9 ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΜΑΛΛΙ ΤΕΜ 7 10,00 70,00
10 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 5 3,0 15,00
11 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΕΜ 10 0,45 4,50
12 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ 0,75ΛΤ ΤΕΜ 5 9,00 45,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.900,00
ΦΠΑ 24% 456,00
ΣΥΝΟΛΟ 2356,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 25-7-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 398/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: ΨΛ0ΑΩΨΞ-Ε1Η)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α-571

ΨΛ0ΑΩΨΞ-Ε1Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝΩ