ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία         20-2-2018

Αριθ.  Πρωτ.     –  1.552 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  αναλωσίμων πρασίνου και συγκεκριμένα σάκους απορριμμάτων, σκούπες, νήμα κοπής χόρτων, κεφαλές χορτοκοπτικών κλπ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 35-6699 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-226 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 6/6-2-2018  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Δευτέρα 26-2-2018 και ώρα 13.00  :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ
1 Πλαστικό νήμα κοπής χόρτων Φ4mm τετράγωνο (μεσινέζα) σε καρούλι των 150 μέτρων m 3600 0,45 1.620,00
2 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων βαρέως τύπου διαστάσεων 90×120 εκ. (πακέτο 25 Kg) Kg 750 2,70 2.025,00
3 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 100×75 εκ. (πακέτο 20 Kg) Kg 80 1,60 128,00
4 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 50×55 εκ. (πακέτο 20 Kg) Kg 80 1,60 128,00
5 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο Ζεύγος 100 1,30 130,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.031,00
ΦΠΑ 24% 967,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.998,44

  Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 5-2-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 40/2018 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών ειδών αναλωσίμων πρασίνου (ΑΔΑ: 65ΝΤΩΨΞ-ΜΔΥ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ