Πρόσκληση για προμήθεια χρωμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

       Αμφιλοχία      12/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 9.164     –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   χρωμάτων για συντηρήσεις ελαιοχρωματισμών στο παλαιό δημοτικό σχολείο Ξηρολίβαδου, στο παλαιό δημοτικό σχολείο Αμπελακίου και στο κοινοτικό γραφείο Στάνου , στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας και στ Δημαρχείο Μενιδίου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α-749 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ Ω9Α5ΩΨΞ-Κ8Π

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  16-8-2019  και ώρα 10,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Χρώμα πλαστικό 9 λτ ΤΕΜ 35    
2 Χρώμα ακρυλικό λευκό 9 λτ TEM 20    
3 Βερνίκι νερού γυαλιστερό ΤΕΜ 18    
4 Βερνίκι νερού εμποτισμού ΤΕΜ 20    
5 Ντουκόχρωμα διαφόρων αποχρώσεων ΤΕΜ 23    
6 Διαλυτικό 1 lt ΤΕΜ 5    
    ΣΥΝΟΛΟ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΣΥΝΟΛΟ  

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 348/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΨΟΤ8ΩΨΞ-ΗΘΦ)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος