ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (σάκοι και λοιπά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την «Προμήθεια αναλώσιμου εκλογικού υλικού (σάκοι και λοιπά) για τη διενέργεια των εκλογών  συν. αξίας  200,00 Ευρώ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ