ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λόγο της κακής κατάστασης του υπάρχοντος οδοστρώματος, προβλέπεται η καθαίρεση του ,πάχους δέκα (10) εκατοστών περίπου και θα γίνει εκσκαφή βάθους δέκα επιπλέον (10) εκατοστών .Η αντικατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει από επίστρωση σκυροδέματος ανάγλυφης επιφάνειας πάχους δέκα (10) εκατοστών, αφού πρώτα κατασκευαστεί υπόβαση οδοστρωσίας πάχους επίσης (10) εκατοστών έτσι ώστε να έχουμε το ίδιο υψόμετρο δρόμου με το σημερινό . Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κυβόλιθους
Συγκεκριμένα μια σειρά από κυβόλιθους πλάτους (30 ) εκατοστών θα τοποθετηθεί κατά μήκους όλου του δρόμου. Κυβόλιθοι πλάτους ενός (1) μέτρου θα ενώνουν τα υπάρχοντα πεζοδρόμια εκατέρωθεν και παράλληλα του δρόμου στις θέσεις όπου βρίσκονται οι ράμπες των ΑμεΑ .Όπου δεν υπάρχουν ήδη ράμπες θα δημιουργηθούν καινούριες. Οι εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης ανέρχονται στο ποσό των 1060,00€Και προέρχονται από δεσμεύσεις του ΚΑ 10-6654003.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΣΤΡΗΣ ΛΕΩΝ. (ΑΡΧΕΙΟ PDF).