ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 3/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 15.326-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την ανάθεση σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ηχητικής και φωτιστική κάλυψη για τον χειρισμό των ηχητικών και γωτιστικών συστημάτων της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, προκειμένου να φιλοξενηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 15-6471.001 «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου2» ποσού 2.318,80€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά  μέχρι τη Δευτέρα 6-11-2017 και ώρα 10.00μ.μ.

 α/α Τύπος Εκδήλωσης Κόστος κατ’ αποκοπή (€) Ενδεικτ. Ποσότητ.  Ενδεικτική Δαπάνη
1 Εκδήλωση Φιλαρμονικής 100 3 300
2 Προβολή ταινίας 20 6 120
3 Ημερίδα 100 5 500
4 Παρουσιάσεις βιβλίων 100 4 400
5 Εκδηλώσεις συλλόγων – Δημοτικό Συμβούλιο 100 5 500
6 Προβολή ταινίας-παρουσίαση 50 1 50
Σύνολο 1870
ΦΠΑ 24% 448,8
Γενικό σύνολο 2318,8

 

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 31-7-2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός ενός μήνα.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ