Πρόσκληση για Ανοιχτή Διαβούλευση για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, από κοινού με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, ξεκινά τις διαδικασίες για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας. Συντονιστής της διαδικασίας εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης έχει οριστεί ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας.

Η στρατηγική θα αποτυπώνει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής των δύο (2) Δήμων, θα εντοπίζει το τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό και θα αποτελέσει εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών δράσεων σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες.

Στα πλαίσια εκπόνησης της Στρατηγικής ΟΧΕ Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας, σας προσκαλούμε σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ στον πολυχώρο ΛΑΙΣ.

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (ΑΑ)