ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Εφαρμογή διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων (λογισμικό προμηθειών)»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  Εφαρμογή διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων (λογισμικό

προμηθειών) (αρ. μελέτης  )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.10.14 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρχείο pdf)

Τεχνικές Προδιαγραφές_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (1) (αρχείο pdf)