Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αμφιλοχία 27/6/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Πρωτ.: – 8040-
Τμήμα Έργων και Συντήρησης
Υποδομών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500 Προς
ΤΗΛ.:2642 3 60437 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
FAX: 2642 3 60436
Πληροφορίες: Πολύζος Ευστάθιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 13/2017 )(τεχνικές προδιαγραφές).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2.rtf (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)