Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος