ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αμφιλοχία 30/6/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8226
Τμήμα Έργων και Συντήρησης
Υποδομών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500 Προς
ΤΗΛ.:2642 3 60437 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
FAX: 2642 3 60436
Πληροφορίες: Πολύζος Ευστάθιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αμφιλοχίας (αρ.
μελέτης 14/20-5-2017 )(τεχνικές προδιαγραφές )

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 30
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30