Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Καλείστε να παρευρεθείτε σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Τοπικού Σμβουλίου Αμφιλοχίας που θα γίνει στις 04-04-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Αμφιλοχίας προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής:
1. ΦΩΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΓΑΪΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση χώρου άθλησης σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου, στην Παλιά Ένωση Συνεταιρισμών στον Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΟΜΗΘΕΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Αμφιλοχίας»

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αμφιλοχίας

Μπεκατώρος Σπυρίδων