ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού # 5.620,92 € #

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ