ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Παροχή υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου Δήμου Αμφιλοχίας για άμεσες ανάγκες αποστολής λογαριασμών ύδρευσης του τμήματος Ταμείου» Συνολικού προϋπολογισμού # 15.276,00 € #

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ