ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 19.998,50 €»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ