ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ & ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΚ ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 434,00 ΕΥΡΩ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ