ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          22-12-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  19.172 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων
  2. Τον ΚΑ 10-6261.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-916 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 232/14-12-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τετάρτη  27-12-2017 ώρα 10.00μμ :  

 

  Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή  μον. Ενδ.Δαπάνη
1 Πλαστικά χρώματα διαφόρων αποχρώσεων (συσκευασία 10λτ) τμχ 7

 

36,50 255,50
2 Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου λευκό (συσκευασία 10λτ)   τμχ 15 26,80 402,00
3 Πλαστικό χρώμα λευκό (συσκευασία 10λτ) τμχ 20 16,50 330,00
4 Ντουκόχρωμα (Συσκευασία 1λτ) τμχ 10 5,50 55,00
5 Μίνιο (συσκευασία 1 lt) τμχ 15 10,50 157,50
6 Αφρός πολυουρεθάνης τμχ 15 3,70 55,50
7 Αστάρι μ εταλλικών επιφανειών 1lt τμχ 11 5,00 55,00
8 Νέφρι (συσκευασία 1 lt) τμχ 11 2,50 27,50
9. Πινέλα τμχ 20 3,70 74,00
10. Διαφανές υπόστρωμα πολυουρεθάνης 2 συστατικών (Συσκευασία 1 lt) τμχ 15 10,90 163,50
11. Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι πολυουρεθάνης (συσκευασία 1 lt) τμχ 10 12,00 120,00
12 Αεροσυμπιεστής 3 hp/100lt/8bar/250lt/min τμχ 1 285,00 285,00
13 Γωνιακός τροχός ισχύς 600W, τάση: 230V/50Hz
Στροφές: 11000 min-1
Διάμετρος δίσκου: 115 mm
τμχ 1 35,00 35,00
  Σύνολο 2015,50
  ΦΠΑ 24%    483,72
  Σύνολο 2.499,22
  Στρογγυλοποίηση 0,78
  Γενικό Σύνολο 2.500,00

  Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 10-12-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α-916