ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          24-10-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  14.504-

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  προμήθεια αναλωσίμων πρασίνου και συγκεκριμένα σάκους απορριμμάτων και νήμα κοπής χόρτων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 35-6699 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-720 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 167/11-10-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τετάρτη 25-10-2017 ώρα 11.00πμ  :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ

 

Μ.Μ. ΠΟΣ. ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ
1 Πλαστικοί σάκοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HPDE) διαστάσεων 90*120εκ Συσκευα-σία 25 kg 20 80,00 1.600,00
2 Μεσινέζα Φ4 mm (καρούλι των 125μ) Καρούλι 125 m 13 63,00 819,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.419,00
ΦΠΑ 24% 580,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.999,56

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 18-10-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 486/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών ειδών αναλωσίμων πρασίνου (ΑΔΑ: ΩΛ7ΖΩΨΞ-23Φ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΩΛ7ΖΩΨΞ-23Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 486 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α-720