ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 17/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -10.003-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας-εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού σε δημοτικά κτίρια
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10-6261.002 «Προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε δημοτικά κτίρια» ποσού 2.294,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη 18/10/2018 και ώρα 9.30μ.μ.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ )

α/α Υλικά ΜΜ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Πίνακας συναγερμού τεμ 1 120,00 120,00
2 Πληκτρολόγιο συναγερμού τεμ 2   85,00 170,00
3 Εξωτερική Σειρήνα τεμ 1    39,00 39,00
4 «Αυτοκόλλητη» μαγνητική επαφή τεμ 5   4,00 20,00
5 Υπέρυθρος ανιχνευτής τεμ 7    26,00 182,00
6 Κάρτα προσέγγισης τεμ 6      4,30 25,80
7 Μπαταρίες μολύβδου τεμ 2    16,00   32,00
8 Συσκευή TCP/IP επικοινωνίας τεμ 1    65,00   65,00
9 Καλώδιο συναγερμού m 150     0,65   97,50
      Σύνολο (751,30)
 
α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη
10 Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία Κατ’ αποκοπή 300,00 300,00
    Σύνολο 1.051,30
    ΦΠΑ 24% 252,31
    Γενικό Σύνολο Α (1-10) 1.303,61

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ)

α/α Υλικά ΜΜ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

11 Υβριδικό καταγραφικό 4 καναλιών HDTVI-HDCVI-AHD-CVBS H.265+/

H.264+ και 1 IP έως 4MP

τεμ 1 120,00 120,00
12 Σκληρός δίσκος καταγραφής χωρητικότητας 1 ΤΒ τεμ 1 70,00 70,00
13 Κάμερα με ανάλυση 2ΜΡ τεμ 2 55,00 110,00
14 Video balun παθητικό TVI/CVI/AHD τεμ 4 5,00 20,00
15 Κουτί διακλαδώσεων στεγανό 100x100x50 τεμ 2 6,00 12,00
16 Καλώδιο καμερών RG59+2*0,50 μ 70 0,90 63,00
17 Καλώδιο δικτύου UTP cat5e μ 150 0,60 90,00
18 Πρίζα δικτύου τεμ 3 4,55 13,65
      Σύνολο (498,65)
 
α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη
19 Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία Κατ’ αποκοπή 300,00 300,00
    Σύνολο 798,65
    ΦΠΑ 24% 191,68
    Γενικό Σύνολο B ( 11-19) 990,33

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ:Ω21ΤΩΨΞ-Β7Σ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος