ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ

ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΙ) (αρ. μελέτης —–

)(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.35 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1