ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας

(αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.42 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1