ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια λογισμικού :

<< Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτήσεων  Ύδρευσης-Αποχέτευσης>> (αρ. μελέτης ——– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.10.35)ΑΡΧΕΙΟ PDF