ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% # 15.430,56 € # ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018