ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αμφιλοχία 30/6/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8227
Τμήμα Έργων και Συντήρησης
Υποδομών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500 Προς
ΤΗΛ.:2642 3 60437 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
FAX: 2642 3 60436
Πληροφορίες: Πολύζος Ευστάθιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα για τη γεώτρηση
Περδικακίου – Βρουβιανών (αρ. μελέτης – )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.13 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τεχνικές Προδιαγραφές_ΥΠΟΒΡ_ΚΙΝΗΤ_ΠΕΡΔ_ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ