ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αμφιλοχία 28/6/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8085
Τμήμα Έργων και Συντήρησης
Υποδομών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500 Προς
ΤΗΛ.:2642 3 60437 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
FAX: 2642 3 60436
Πληροφορίες: Πολύζος Ευστάθιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια κατακόρυφης πολυβάθμιας αντλίας στη Τ.Κ
Πετρώνας (τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.10 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας ,,,(ΑΡΧΕΙΟ PDF)
Τεχνικές Προδιαγραφές_κατακόρυφης αντλίας,,, (ΑΡΧΕΙΟ PDF)