ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΣΠΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 2/4/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. -3.055-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας σποράς του γηπέδου Φλωριάδας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 15-7336.002  «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου (σπορά γηπέδου Φλωριάδας) ποσού 4.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις  ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Μ. Τρίτη 3-4-2018  και ώρα 9.30μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασίας Τιμή κατ’ αποκοπή Ποσότητα (γήπεδο) ενδεικτική δαπάνη
1 Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου (σπορά γηπέδου Φλωριάδας έκτασης 5,3 στρ) 3225,81 1 3.225,81
  Σύνολο 3.225,81
  ΦΠΑ 24% 774,19
  Γενικό Σύνολο 4.000,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ βελτιωση αθλητικων υποδομων ΣΠΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ