Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενρυλλίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60444

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      1910-2017

Αριθ.  Πρωτ.     – 14352 –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια σπόρου μίγμα γκαζόν
  4. Τον ΚΑ 35-6692 του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 83/2017  απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την 20/10/2017 και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

α/α Περιγραφή ποσότητα
1  Σπόρος Wembley1 kg 160 ΚG
2 Γκαζόν 1 kg 200 ΚG
3 Σπόρος Ουγκάντα !kg 25 ΚG
4 Σπόρος Bermuda  25kg 1 Τεμ

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την  Απόφαση Δημάρχου και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία χλοοτάπητα στα γήπεδα του Λουτρού και του Εμπεσού.

 

Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 

Γεώργιος Αλπός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ γκαζον