προμήθεια λιπασμάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία       22-11-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –   16220     –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια λιπασμάτων
  4. Τον ΚΑ 35-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ανάληψη πίστωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια  η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 175/2017απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Πέμπτη  23-11-2017και ώρα 12.00 μ.  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :
α/α
Περιγραφή ποσότητα
1 Σύνθετο Λίπασμα, 16-5-8+ ιχνοστοιχεία 440 κιλά
2 Λίπασμα 12-12-17+ ιχνοστοιχεία 1080 κιλά

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 540/2017 Απόφαση Δημάρχου και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης  των  γηπέδων Λουτρού,  Σαρδηνίων και Αμφιλοχίας  της Δ.Ε. Αμφιλοχίας   του Δήμου Αμφιλοχίας, από το συνεργείο του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας
Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ λιπάσματα Α-766