προμήθεια εργαλείων

υποβολή προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                     

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          6- 12-2017

                                  Αριθ.  Πρωτ.     –19962-   

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου
  2. Τον ΚΑ 30-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-774 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 175/2017απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη   7-11-2017 ώρα 11.00μμ : 

 

ειδος Μοναδα μετρησης ποσοτητα Τιμη μοναδας δαπάνη
Φτυάρι  κοίλο μυτερό  

τεμ

12 13,00 156,00
Ψαλίδι κοπής σιδήρου τεμ 2 34,00 68,00
Βαριοπούλα τεμ 6 13,00 78,00
Φακός ίσιος αλουμινίου τεμ 2 40,00 80,00
Πριόνι κλάδου τεμ 6 16,00 96,00
Μέγγενη τεμ 1 63,00 63,00
Βούρτσα δρόμου τεμ 10 5,00 50,00
Φλόγιστρο πλαστικό τεμ 3 12,00 36,00
Φλόγιστρο μεταλλικό τεμ 2 35,00 70,00
Μανέλα τεμ 2 54,00 108,00
Τσιμπίδα υδαυλικού τεμ 4 45,00 180,00
Πλέγμα έργων τεμ 2 25,00 50,00
Μπατανόβουρτσα τεμ 10 5,00 50,00
Ψαλίδα κλάδου τεμ 6 25,00 150,00
Αλυσοκάβουρας τεμ 2 35,00 70,00
Μπαλατέζα καρούλι- τεμ 2 68,45 136,90
Δίσκος κοπής τσιμέντου τεμ 2 85,50 171,00
      Άθροισμα 1.612,90
      Φ.Π.Α. 24% 387,10
      Σύνολο 2.000,00

 

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 20-10-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 570/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ:   ΨΡ34ΩΨΞ-9ΑΖ)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Αλπός