Προμήθεια υλικών για ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Φλωριάδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                     

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

                     Αμφιλοχία 28-3-2018          

         Αριθν πρωτ.: –  2892

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  υλικών για ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Φλωριάδας
  4. Τον ΚΑ 15-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-374 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 32/14-3-2018  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη 29 -3-2018 και ώρα 12.00 π.μ.  :

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Κόλλα πλακιδίων Τεμάχιο (συσκευασία 25 κ) 35.00 9,70 339,50
2 Πλακάκι μανχάταν μπάνιου τάουπ γκρι 20*25 Τετρ μέτρ 15.00 6,20 93,00
3 Πλακάκι μπάνιου μανχάταν  μπεζ λευκό 20*25 Τετρ. μετρ 15.00 6,20 93,00
4 Πλακάκι δαπέδου ρίβεν γκρίτζιο σκούρο 33*33 Τετρ. μετρ 20.30 8,51 172,75
5 Πλακάκι δαπέδου γκράντε γουίτ μπεζ 50*50 Τετρ. μετρ 85.50 9,78 836,19
6 Αρμόστοκος  5kg ανθρακί Τεμάχιο 2.00 7,20 14,40
7 Αρμόστοκος  5kg γκρι πέρλα Τεμάχιο 2.00 6,91 13,82
8 Αρμόστοκος  5kg λαιμστόουν Τεμάχιο 6.00 7,74 46,44
9 Οδηγοί πλακιδίων σταυρός 3 mm Τεμάχιο (συσκευασία 500) 1.00 3,80 3,80
ΣΥΝΟΛΟ 1612,90
ΦΠΑ 24% 387,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00

 

 

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 9-3-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών , οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 112/2018 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών ειδών εργαλείων πρασίνου (ΑΔΑ: ΨΟ7ΝΩΨΞ-ΑΡΙ)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΑΥ374