ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία         2-8-2018

Αριθ.  Πρωτ.     –  7.459 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  αναγκαίου εξοπλισμού για τις ανάγκες άθλησης και προπόνησης σε δημοτικούς χώρους στη Χρυσοπηγή και στον Εμπεσσό.
  4. Τον ΚΑ 15-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-594 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 101/6-7-2018  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Παρασκευή 3-8-2018 και ώρα 10.00  :

ΤΥΠΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΥΨΟΣ 3.05) ΤΕΜ. 4 700,00 2.800,00
2 ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ          (ΤΑΜΠΛΟ-ΣΤΕΦΑΝΙ-ΔΙΧΤΥ) ΤΕΜ. 2 414,00 828,00

 

      Σύνολο 3.628,00
      ΦΠΑ 24% 870,72
      Σύνολο Α 4.498,72
      Στρογγυλοποίηση 1,28
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.500,00

 Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται χωρίς μεταφορικά

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 318/2018 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: ΨΗΟΤΩΨΞ-83Ν)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός