ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 75 ΗΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 75 ΗΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ (αρ.

μελέτης ———– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.34 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος