ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΕΣΣΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ